Related Post

11 Replies to “Máy phát điện MTU Onsite 2610Kva một thương hiệu của hãng Rolls – Royce”

  1. Tôi đã có thời gian vận hành MFD MTU gần 06 năm . Máy chạy rất ổn định về tất cả các giá trị thông số .Ít tiêu hao nhiên liệu cũng như khí thải đảm bảo so với các tổ MFD khác mà tôi đã từng vận hành.

  2. Bản thân tôi đã làm công tác vận hành, quản lý dự án đã 10 năm. Các dự án sử dung máy phát MTU rất ít gặp sự cố so với các hãng khác.
    Giá thành tuy hơi cao nhưng chi phí vận hành rất thấp.

  3. MTU ONSITE do Rolls Royce Power System AG sản xuất . Một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Very Good !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *