Xe cuốc Đang lội nước vét kênh giữa trên đồng, chuẩn bị làm đường để dễ dàng thu hoạch lúa.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://indiancinema-analysis.com/category/lam-dep/


7 Comments

Nắng ấm quê tôi · October 12, 2019 at 8:36 pm

Cảnh xe cuốc trên đồng ruộng vét kênh.

ลูกจ้าง อิสระ · October 12, 2019 at 8:36 pm

Good video 👍😊

Thanh Hoài KG · October 12, 2019 at 8:36 pm

Tiếng máy chạy thật đã tai

Chiara d'amato · October 12, 2019 at 8:36 pm

Hello my friend, great video thanks for sharing!

Tình 20 Năm Office · October 12, 2019 at 8:36 pm

Quá tuyệt vời luôn!!

Nguyen Van Tuan · October 12, 2019 at 8:36 pm

Hôm nay xe cuốc chuyển sang vét kênh hả bạn.

Bankey Sharma · October 12, 2019 at 8:36 pm

Like 2 Nice upload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *