Mien Tay Viet Nam. dang bong chua giong tranh. MÚA CHẰN.Kênh , miền Tây Viêt Nam..dang bong chua giong tranh. MÚA CHẰN… lễ hội hàng năm vào ngày 15.10 âm lịch được tổ chức long trọng thỉnh các vị sư làm lễ CẦU AN.AN VỊ PHẬT . THIẾT PHÁP.THỌ THỰC..và mời các phật tử thân nhân gần xa đến hùng phước đem tứ vật dụng dâng đến chùa cho các vị sư hồi hướng câu an.. để được phước.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *