MÔ HÌNH LỌC NƯỚC GIẾNG, NƯỚC SÔNG PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT GIA ĐÌNH Ở CÁC VÙNG KHÓ KHĂNVới thực trạng trên, mô hình lọc nước giúp cải thiện nguồn nước bị nhiễm phèn, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người, Do dễ làm và thực hiện được tại nhà nên nhóm muốn hướng tới mỗi hộ đều có mô hình lọc nước để góp phần cải thiện được vấn đề môi trường toàn cầu, giải quyết các về thiếu nước sạch ở nhiều nơi,nhất là các vùng sâu vùng xa, các vùng khó khăn trong việc tiếp nhận các nguồn nước máy, nguồn nước sạch trong sản xuất và sinh hoạt, đảm bảo cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *