Related Post

5 Replies to “một nữa ranma ngoại truyện”

  1. Ranma ra chap cuối rồi nè 🙂
    Mà ko hiểu sao nó ko ra đến hết anime luôn, kết chưa chính thức trong anime, kết chính thức trong manga cơ, bùn ghê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *