Múa: Bài ca người phụ nữ Việt Nam. CLB khu dân sư số 1 Phường Thịnh Liệt.

Leave a Reply