Múa chèo, đội văn nghệ Thôn Cộng Hòa xã Thăng Long Đông Hưng biểu diễn



Múa chèo theo làn điệu Xá thượng, đội văn nghệ thôn Cộng Hòa biểu diễn chào mừng lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Thăng Long Đông Hưng Thái Bình.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *