[Múa cổ trang | Chinese traditional dance] Mang chủng (Âm Khuyết Thi Thính) – Ngô Đồng | 芒種 (音闕詩聽)Hận tình ngắn ngủi tựa như mộng
Tương tư vô dụng, ước hẹn như trò cười
🎸 Mang chủng | 芒種
🎸 Singer: Âm Khuyết Thi Thính | 音闕詩聽
🎸 Dancer: Ngô Đồng | 吾佟
Original video:
® If you have any questions or issues about this video please contact: ntxuan.it@gmail.com to solve or me will remove the video yourself
® Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào về video này, vui lòng liên hệ: ntxuan.it @ gmail để giải quyết hoặc tôi sẽ tự xóa video
– Thanks for watching
– Don’t forger subscriber channel 😍

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

26 Replies to “[Múa cổ trang | Chinese traditional dance] Mang chủng (Âm Khuyết Thi Thính) – Ngô Đồng | 芒種 (音闕詩聽)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *