[Múa cổ trang | Chinese traditional dance] Ý Nan Bình (OST Trần Tình Lệnh – Ma Đạo Tổ Sư) – Tử Nhan🎸 Ý Nan Bình | 意难平
🎸 Singer: Ngân Lâm | 银临
🎸 Dancer: Tử Nhan | 紫颜

® If you have any questions or issues about this video please contact: ntxuan.it@gmail.com to solve or me will remove the video yourself
® Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào về video này, vui lòng liên hệ: ntxuan.it @ gmail để giải quyết hoặc tôi sẽ tự xóa video

– Thanks for watching
– Don’t forger subscriber channel 😍

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

6 Replies to “[Múa cổ trang | Chinese traditional dance] Ý Nan Bình (OST Trần Tình Lệnh – Ma Đạo Tổ Sư) – Tử Nhan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *