Múa dân tộc | Múa sắc khăn piêu | Múa khăn piêu dân tộc tháiMúa dân tộc | Múa sắc khăn piêu | Múa khăn piêu dân tộc thái
Dựng múa: Quàng Thị Bun
Thể hiện: Đội văn nghệ bản Nong La, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Chương trình Văn nghệ bản Nong La, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
#muadantoc #muathai #muadantocthai #kenhvideosonla #muathaitaybac #muadantoctaybac #muakhanpieu #muahoaban #vebanem #banrnongla #xachiengngan
Chào mừng bạn đến với Kênh Video Sơn La
Bản quyền thuộc về Kênh Video Sơn La

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *