MÚA HỒ TRÊN NÚI – LÊ HƯNG – THCS TUY LAI – MỸ ĐỨCMúa đơn ca phụ họa do Thầy giáo Lê Hưng trường THCS Tuy Lai trình bày trong Hội thi Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô chào mmuwngf kỷ niệm 65 năm thành lập ngành GD &ĐT Hà Nội

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *