Múa khèn đám cưới 200 mâm dân tộc giáy tại Lào Cai.

Leave a Reply