Múa Lân Địa Bửu 2019 / Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên CungMúa Lân Địa Bửu 2019 đoàn LSR Thắng Nghĩa Đường với chủ đề Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung tại đêm diễn Văn Hóa Chi Dạ kỷ niệm 40 năm Thắng Nghĩa Đường 1979 – 2019.
#mualan2019
Video được chia sẻ với mục đích giao lưu, học hỏi và nâng cao tinh thần múa lân sư rồng Việt Nam.
Bấm Đăng Ký và Chuông để theo dõi kênh và nhận thông báo xem video mới.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *