Hoạt động chào mừng 14 năm ngày thành lập Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt nam, 10/10/2005 – 10/10/2019.

Chúc mừng Khoa Công nghệ thông tin ngày càng lớn mạnh.

#itnongnghiep, #congnghethongtinnongnghiep

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *