Múa-Mái trường tây nguyên-lớp 7bÊ …ế ê……
Ríu rít tiếng chim vui hót rộn bước em tới trường, tiếng cồng vui làm xao rộn vang rừng núi. Tiếng hát em bay qua suối nhẹ như làn gió, những dãy bắp chín vàng rừng cà phê mênh mang.
Trường em trên cao nguyên nhọn vút bao nhà rông, suối đàn tơ rưng reo rộn tiếng ca hòa theo. Đẹp sao Tây Nguyên quê em mà chiến công còn đó.Tiếp bước bao anh hùng cùng cha anh đi lên.

Ê …ế ê……
Ríu rít tiếng chim vui hót rộn bước em tới trường, tiếng cồng vui làm xao rộn vang rừng núi. Tiếng hát em bay qua suối nhẹ như làn gió, những dãy bắp chín vàng rừng cà phê mênh mang.
Trường em trên cao nguyên nhọn vút bao nhà rông, suối đàn tơ rưng reo rộn tiếng ca hòa theo. Đẹp sao Tây Nguyên quê em mà chiến công còn đó.Tiếp bước bao anh hùng cùng cha anh đi lên.
Tiếp bước bao anh hùng cùng cha anh đi lên.
Ê …ế ê…

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *