[MÚA MASHUP] ĐẠI NGƯ + SONG DIỆN YẾN TUÂN + HOA RƠI (chi đội 9/10)Chi đội 9/10 trường THCS Tân Phú – Bình Phước.
Múa không được đẹp và hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Và đừng so sánh với các vid gốc hay nhóm múa nào vì chúng tôi không phải xuất thân từ các lớp dạy chính gốc =))

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *