Múa “Tình Chúa Diệu Kỳ” – Cộng Đoàn Giuse Xuân HòaMúa “Tình Chúa Diệu Kỳ” – Cộng Đoàn Giuse Xuân Hòa mừng đại lễ di dân tại dòng Chúa Cứu Thể Hà Nội năm 2016
Diễn viên múa: giới trẻ giáo xứ Xuân Hòa – giáo phận Thái Bình
Biên đạo: Đinh Ngát
Quay phim: Vũ Điển

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *