Related Post

34 Replies to “Nam Hà VLTK Mobile – Nạp KH 1-9 Tăng LC và Khô Máu Lên Tốp 1 Võ Thần Điện sv 322”

  1. e góp ý nè a ơi. làm thì tập trung vào làm. nhah nhah. nhìn a làm ngơ ngơ s ý. e góp ý thật đó. coi thấy khó chiu vãi😒😒😒

  2. mấy thằng xàm lồn . Ng tar nap kệ me ng tar . mấy mồm lồn tụi m nạp k dc r ẳng hả . Thứ ngu lol thanh niên tụi bây toàn di sua bậy k .

  3. Cho kẽ vs nam hà ơi. Mình nhận cày vàng tất cả các sever nhé. Ai cần alo mình 0888 888 001

  4. Người ta có tiền thì người ta nạp chỉ có những người đéo có tiền để nạp mới ghen ăn tức ở rồi kiếm chuyện chửi người ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *