Related Post

24 Replies to “này anh hoa hậu ơi – cười bể bụng Lương Bằng Quang Ngân 98”

  1. Đã sửa gương mặt hơi tây thì xếp quang nên sửa lại phom tóc nữa sẽ ok hơn….vẫn đẩy cao nhưng 2 bên phải đứng vắch thì mới thật sự ok và Tây hơn nhiều..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *