Người ngoài Nhà nước vẫn bị tội nhận hối lộBộ luật hình sự 2015, có hiệu lực 1/1/2018 đã quy định mở rộng chủ thể tội nhận hối lộ sang khu vực ngoài Nhà nước. Một nhân viên của Công ty, xí nghiệp, hợp tác xã… có thể bị kết tội nhận hối lộ như là một công chức, viên chức Nhà nước. Đây là điểm mới, rất có lợi cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước như Công ty, Doanh Nghiệp, Hợp tác xã…
Tôi nhận hối lộ không có án treo, mức án thấp nhất 2 năm tù, cao nhất là tử hình.

#tộinhậnhốilộ #nhanhoilo

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

One Reply to “Người ngoài Nhà nước vẫn bị tội nhận hối lộ”

  1. Tội hối lộ là tội đưa và nhận bằng vật chất, phi vật chất như lời hứa, tình cảm, gái đẹp v.v . Mục đích tạo điều kiện để hai bên đưa nhận đều có lợi, nhưng gây thiệt hại cho bên thứ ba. Hai từ hối lộ là từ Hán Nôm, đều chỉ về vật chất. Kính thưa các quan, các quan có liếm thì chừa cho em chút cháo. Quan vét sạch quá nước miếng dính máng là công an truy ra dấu. Bởi vậy em khuyên các quan chỉ HỐI thôi, đừng để LỘ khổ lây gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *