Những lợi ích của cho thuê tài chính từ Chailease Việt NamĐáp ứng nhu cầu mua sắm tài sản của khách hàng: Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu tài chính cho khách hàng của bạn, để khách hàng của bạn mạnh dạn hơn trong đầu tư nếu đó là dự án khả thi, tài sản mua phù hợp với mục đích sản xuất kinh doanh. Khi đựơc hỗ trợ về tài chính, khách hàng của bạn sẽ có nhiều cơ hội để nâng cấp tài sản, mua mới tài sản hoặc thay thế những tài sản cũ.

Phương thức thanh toán linh hoạt: Chúng tôi có nhiều phương thức thanh toán linh hoạt bao gồm: thanh toán tiền thuê cố định hàng tháng, thanh toán tiền thuê giảm dần hàng tháng, hoặc thanh toán tiền thuê theo các phương thức thỏa thuận nhằm hỗ trợ quá trình tạo doanh thu từ tài sản thuê cho doanh nghiệp. Khách hàng của bạn sẽ có nhiều lựa chọn về tiền thuê, còn bạn có thể thu được tiền ngay sau khi bán hàng.

Phương thức giải ngân của chúng tôi như sau
+ Đối với máy móc thiết bị: giải ngân ngay sau khi kí hợp đồng và sau khi xuất hóa đơn
+ Đối với xe và các phương tiện cơ giới: giải ngân ngay khi kí hợp đồng và sau khi có Giấy hẹn đăng kí xe hoặc phương tiện cơ giới.

Giải quyết hồ sơ thuê nhanh chóng: Chúng tôi có bộ phận chuyên trách về hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp. Bộ phận này sẽ tìm hiểu chuyên sâu về sản phẩm của bạn, tiết kiệm thời gian thẩm định tài sản thuê, do đó có thể giải quyết hồ sơ thuê một cách nhanh chóng nhất.

Nhân viên nhiệt tình và am hiểu thị trường:
+ Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân viên nhiệt tình trong phong cách phục vụ khách hàng, am hiểu về thị trường, máy móc thiết bị và các phương tiện vận tải.
+ Chúng tôi không ngừng nâng cao hiểu biết của mình về tài sản thuê để hỗ trợ cho quá trình thẩm định và giải quyết hồ sơ thuê cho khách hàng, cũng như những hỗ trợ khác sau khi giải ngân khi khách hàng có nhu cầu.

Xem thêm tại:

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://indiancinema-analysis.com/category/bat-dong-san/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *