Related Post

29 Replies to “Ninja School 2 – TeaMobi”

  1. trò này có thể chơi cảm ứng nhưng k hiểu làm cách nào để luyện skill khi mà 1 số skill yêu cầu bấm mấy phím số , mà máy cảm ứng thì làm j có số , vậy là chơi mà k có skill nản quá :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *