NÓI XẤU VÀ ĐOÁN XÉT NGƯỜI KHÁC – Mục sư Dương Quang Thoại – Gia-cơ 4:11-17NÓI XẤU VÀ ĐOÁN XÉT NGƯỜI KHÁC Gia-cơ 4:11-12 Không nói xấu và xét đoán nhau. 11 Hỡi anh em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh em mình hoặc xét …

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://indiancinema-analysis.com/category/suc-khoe/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *