Related Post

9 Replies to “NTN – DÙNG BÚA THÁO ĐẦU MÁY KHOAN BÁ ĐẠO.”

  1. A ơi e quấn con bơm nước cá sấu 1hp e quấn như a nói 160 vòng chạy dây 0.85. Đề 190 dây 0.55 sài tụ 15 mới. Bạc đạn bình thường .mà cấm điện vào ban đầu chạy tốt 1.6A . nhưng hôm sao nó ko đề được phải phay tay mới chạy . anh chỉ e khắc phục lỗi . e đổi lên tụ 20m vẫn ko đề được. Mong a giup e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *