Related Post

4 Replies to “Nước Mắt Từ Trong Tim – Lý Hải [Audio][OFFICIAL] [Album Trò Chơi Định Mệnh]”

  1. Anh Hải cho e mạn phép hỏi effect cho vocal của a là gì vậy ? Vocal của e cũng có nét giống anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *