Related Post

9 Replies to “One Piece Đá Bóng Cực Vui”

  1. Vãi cả đá bóng =__=.
    Thằng thì đá mạnh đến nỗi suýt làm e thói tim moà chớt ròi đi gặp diêm dương ><
    Thằng thì đa ́max cmnr chập moà cx vô luới ~(×__×)
    Thằng thì đá văn cả một vòng trái đất rùi mới vào lưới (trái banh này rất may mán vì dc đi một vòng trái đất trước khi nó bị off)^○^:(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *