philippin manila chính thức ngừng bảo quan tháng 9 2019philippin manila chính thức ngừng bảo quan tháng 9 2019
từ đầu tháng 9 năm 2019 này sân bay manila chính thức ngừng bảo quan cho người nước ngoài trừ người trung quốc và chưa có lịch mở lại.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

10 Replies to “philippin manila chính thức ngừng bảo quan tháng 9 2019”

  1. Chao ban , rất vui được biết ban
    Minh dang song o Mỹ
    Hom nay ban chia se that la hay lam luon
    Nếu moi người nao xem , ho se hieu được Phan nao
    Cam on da cho moi người cung xem that hay 😍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *