Related Post

36 Replies to “Phục Hồi Máy Khò Thời Các Cụ Năm 1900 Hồi Đó”

  1. Hồi đó mấy cụ dùng cái này đi rừng để làm đồ nhậu đây mà, nhỏ gọn và tiện lợi. ( Dúi giã cầy, chồn thui…).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *