Related Post

6 Replies to “[PS4] HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MẠNG, TẠO TÀI KHOẢN MỚI, TẢI GAME VỀ”

  1. Những game trên 18 tuổi nó bắt nhập thẻ visa hoặc paypal thì làm ntn vậy. Mặc dù trong ví psn vẫn còn tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *