Related Post

15 Replies to “Quá trình gia công đá cảnh – Công đoạn 2 – Đánh bóng đá cảnh Chalcedony”

  1. Ad cho e hỏi , e nhặt đc 2 viên đá tưởng đá bình thường nhưng nó nhẹ hơn , 1 viên to e đập nát ra mà k thấy gì bên trong cả , xong mấy đứa cháu nó lấy nam châm nó nghịch k hiểu sao lại hút đc bụi mùn , nam châm hút nhẹ chứ k mạnh , & 1 viên đá nhìn giống viên sỏi nhưng nó trong hơn . Nhìn óng ánh khi chiếu đèn vào . Ad cho e hỏi đó là loại đá gì

  2. đáh bóq này phải đáh từg cấp nó mới lên bóng.. ban đầu đáh 100-400-800-1500-2000 xog rồi dùg sáp tha lên rồi dùng bùi nhùi chùi sao đó lấy dẻ khô lau đá sẽ lên bóq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *