Quan ly van ban bang ExcelTrong công việc hàng ngày dù là tư vấn thiết kế, thi công hay cán bộ quản lý dự án…thì đều liên quan đến rất nhiều các Nghị định, thông tư, quyết định, hay các tiêu chuẩn có liên quan. Có hàng trăm hàng nghìn văn bản khác nhau, với cách tổ chức trên Excel bạn có thể nhanh chóng tìm ra văn bản mà mình cần và mở nó lên một cách nhanh chóng

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *