Quản Trị Doanh Nghiệp | 18 Vấn Đề Doanh Nghiệp Dễ Bị Phạt Khi Bị Thanh Tra Thuế18 Vấn Đề Doanh Nghiệp Dễ Bị Phạt Khi Bị Thanh Tra Thuế

1️⃣. Các khoản chi dịch vụ ăn uống tiếp khách
2️⃣. Chi phí xăng xe
3️⃣. Các hóa đơn cước vận chuyển
4️⃣. Trích khấu hao TSCĐ
5️⃣. Nghiệp vụ chuyển tài sản cố định sang Công cụ, dụng cụ do không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về khấu hao TSCĐ (thay thế Thông tư 203/2012/TT-BCT)
6️⃣. Chi phí lương của Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 TV do cá nhân làm chủ
7️⃣.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *