Related Post

3 Replies to “Quang Hải Múa Bóng Siêu Đỉnh Kout, Chanathip QUAY CUỒNG Tìm Lối Thoát | World Cup 2022”

  1. 2 pha đưa bóng vào chả ông nào tận dụng chán thế . Quang hải chuyền bóng cũng rất nhanh loại bỏ hậu vệ đối phương nữa đó nên hiểu điều này mà tiền đạo Di chuyển sớm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *