Quanh sự việc Lê Thanh Hải nói: nhiều cán bộ suy thoái đạo đức cách mạngBáo Thanh Niên ngày 29/6 đã đặt tựa bài viết “Ông Lê Thanh Hải: Một bộ phận cán bộ, Đảng viên bị suy thoái phẩm chất đạo đức” và trích dẫn từ bài tham luận vạn chữ “Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế, còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và xây dựng hệ thống chính trị chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Phát biểu về phẩm chất đạo đức của cán bộ Đảng viên với tư cách Đảng cầm quyền như là tổng kết về “Đạo làm quan” của một người đang bị dư luận đặt nghi vấn về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện dự án Thủ Thiêm tạo ra sự mỉa mai của công chúng.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Related Post

12 Replies to “Quanh sự việc Lê Thanh Hải nói: nhiều cán bộ suy thoái đạo đức cách mạng”

  1. Nhiều cán bộ suy thoái văn hoá ? Á Đụ nói như vậy là làm giảm vai trò được nâng cao của VN trên trường quốc tế ! Phải nói là HOÀN TOÀN ĐCSVN đều suy thoái văn hoá mới đúng ! Nhưng tôi nghỉ ĐCSVN làm gì có văn hoá mà suy đồi?????

  2. Ai, thằng nào, đối tượng nào tự diễn biến tự chuyển hóa và suy thoái đao đức chính trị… Chúng nó cả, chúng nó tay ăn cướp miệng chúng nó lại hò làng.

  3. 07/03/19 Tôi Vctoria Kim đem hằng triệu Dân oan ở địa ngục xhcnvn được làm Người thật ở MỸ tự hào Người Dân MỸ (MỸ-VNCH) vote to America First by truth. Phải hiểu giặc cộng ác gian trá tàn độc csvn luôn TRẢ THÙ MỸ theo lịnh chệt tầu đã phọt, ị tội ác phá hoại diệt MỸ ở MỸ qua Sự thật csvn đã gieo nọc tặc hồ chệt ma gian dâm ác chia rẽ, gây án ở MỸ, và tất cả bọn tay sai cộng nô ác gian csvn đã bị đập banh xác bởi chính all người Cử Tri MỸ( MỸ-VNCH) đã luôn dùng quyền Cử tri support to Sự thật Bên Chiến Thắng( MỸ-VNCH). Ở địa ngục xhcn nếu bị giặc cộng nô bắt giết lôi ra toà án khủng bố tuyên án luật rừng gian độc là phải tự hào yêu nước và  tôn trọng luật xhcn? ( chỉ có in  lý thuyết ), dám phạm luật rừng man rợ tàn bạo của đảng cướp csvn độc sài luât rùng giúp Thế giới phải nhìn rõ tội ác giặc cộng nô bạo tàn luôn nô lệ chệt tầu cộng đại ca gian độc của bầy csvn và thật vui bị nhận án tù LUẬT RỪNG csvn GIẾT HẠI DÂN đang bị thãm hoạ cộng sản cuồng độc cai trị, cầm tù băt cả DÂN VIỆT phải làm con vật độc đóng thuế nuôi ác đảng cướp csvn thủ ác có bảo kê của THẾ GIỚI nhứt là các quốc gia làm ăn, bang giao với đảng cướp csvn mà cả Vatican cũng có nằm vùng csvn gài phá hoại! Thật độc ác hơn giặc cộng nô ác đảng cướp csvn đó là bọn quá ngu, ngục, tọng, sực đớp tội ác csvn phọt, ị ra rồi lợi dụng tự do youtube, facebook để đánh phá, chia rẽ theo lịnh giặc cộng nô khoái trá, rú PHÁ HOẠI TRẢ THÙ MỸ ngay ở MỸ. Kính nguyện Chúa thật, Phật thật gia hộ All dám dùng vủ khí Sự Thật support to First America, as Nghị Viên Tài Đỗ Người xứng với Lá phiếu của Người Dân MỸ( và MỸ-VNCH) mà Great T/T Donald J. Trump tài đức luôn bị lủ nghiệt súc đánh phá ghê rợn ở bọn vừa tung hô T/T Donald J. Trump và vừa hại diệt T/T Trump theo kiểu gian manh, đốn hèn do bầy cộng nô ác đảng cướp csvn thủ ác, chắc chắn all lủ nghiệt súc táp tọng sực tội ác giặc cộng nô ở kiểu chia rẽ, đánh phá, vu cáo, làm nhục Nghị Viên Tài Đỗ ở Westminster, thì bọn ác hơn đảng cướp csvn đó phải bị tai ương chết thãm khốc HƠN bầy cộng nô ác ôn đảng cướp csvn gian độc! Tất cả lủ nghiệt súc tay sai giặc cộng nô ác gian csvn phải bị chết thãm khốc theo luật nhân quả như nick ma quáo thú post comments in my Facebook, youtube: Nguyễn văn thiệu Victori kim, Huệ Tuệ,…, lẫn bọn bưng bô, sực đớp tội ác csvn làm tay sai quáo thú cộng nô đang tự thú tội ác giặc csvn bị chết banh chành tan xác theo đại ca csvn là thằng chệt tầu cộng thú cẩu bịp t.c.b gian độc! Hiện Tôi luật sư miễn phí B.K.T của dân oan, luôn theo dõi và giúp FBI, CIA, An ninh MỸ có thật đúng, đủ chứng cứ tội ác một số tay sai nghiệt súc giặc cộng nô gài ở MỸ luôn gây án thay giặc cộng gian độc, bọn báo đài ở fake news, youtube, facebook all phải sớm bị trừng trị đúng luật và Sự thật. Riêng bọn chia rẽ đánh phá giúp ác đảng cướp csvn cai trị địa ngục vnxhcn gây án phải bị chết thãm với bầy giặc cộng bạo tàn lẹ! Chúa thật và Phật thật luôn gia hộ All Người dám sống đúng Sự thật không bị ngu, ngục, chia rẽ đánh phá vu cáo độc làm lợi cho giặc cộng nô ác gian đảng cướp csvn trả thù phá hoại MỸ ở tại MỸ. Không chỉ kính phục mà còn kính tri ân tất cả quý chức sắc Chánh pháp Kính Chúa thật và Phật thật luôn bị bầy csvn truy diệt ở địa ngục xhcnvN. Kính tri ân tất cả giúp đỡ quý TB/VNCH, và Dân oan vN. Thật kính tri Ân quý chánh tăng T/T Thích Thông Lai trọng kính luôn nói Sự thật giúp giặc cộng nô độc ác đảng cướp csvn vô thần, gian độc nhứt hành tinh bị chết chùm thê thãm với tên đại ca thú cẩu bịp( tcb) chệt tầu cộng. Sắp tới trực tiếp Tôi kiện tội ác của giặc cộng nô ở Toà án Quốc tế không chỉ gây ra với Tôi, có cả tội ác giặc cộng nô ác đảng cướp csvn đã đang truy giết quý TB/VNCH và diệt Chúa thật tại D.C.C.T Sài Gòn, dân oan bị bầy ác đảng cướp csvn cai trị truy bức giết ở địa ngục xhcnvn mà tôi có đủ chứng cứ sự thật tội ác đảng cướp csvn và tay sai cộng nô thủ ác.

  4. 07/03/19 Tomorrow will parade Happy July 4, 2019 Công Dân (MỸ-VNCH), tự hào Republican Presidential Honor Roll  support to Great Win’s Trump again by truth successful Thật sự: tất cả âm mưu thù địch đánh phá trả thù MỸ  như lủ ngục súc bưng bô, liếm sực đớp tội ác giặc cộng rồi giãi quyết hậu quả tội ác cộng nô cai trị cầm tù vnxhcn phải gặp tai ương chết thãm cả nòi nghiệt súc ác đảng cướp csvn nhứt là bọn báo đài và bọn phản trắc không muốn làm người  lợi dụng tự do của MỸ làm lời, làm lợi cho giặc csvn gây án phải bị tai ương chết thãm với giặc cộng ác gian. Tôi Vctoria Kim đem hằng triệu Dân oan ở địa ngục xhcnvn được làm Người thật ở MỸ tự hào Người Dân MỸ (MỸ-VNCH) vote to America First by truth. Phải hiểu giặc cộng ác gian trá tàn độc csvn luôn TRẢ THÙ MỸ theo lịnh chệt tầu đã phọt, ị tội ác phá hoại diệt MỸ ở MỸ qua Sự thật csvn đã gieo nọc tặc hồ chệt ma gian dâm ác chia rẽ, gây án ở MỸ, và tất cả bọn tay sai cộng nô ác gian csvn đã bị đập banh xác bởi chính all người Cử Tri MỸ( MỸ-VNCH) đã luôn dùng quyền Cử tri support to Sự thật Bên Chiến Thắng( MỸ-VNCH). Ở địa ngục xhcn nếu bị giặc cộng nô bắt giết lôi ra toà án khủng bố tuyên án luật rừng gian độc là phải tự hào yêu nước và  tôn trọng luật xhcn? ( chỉ có in  lý thuyết ), dám phạm luật rừng man rợ tàn bạo của đảng cướp csvn độc sài luât rùng giúp Thế giới phải nhìn rõ tội ác giặc cộng nô bạo tàn luôn nô lệ chệt tầu cộng đại ca gian độc của bầy csvn và thật vui bị nhận án tù LUẬT RỪNG csvn GIẾT HẠI DÂN đang bị thãm hoạ cộng sản cuồng độc cai trị, cầm tù băt cả DÂN VIỆT phải làm con vật độc đóng thuế nuôi ác đảng cướp csvn thủ ác có bảo kê của THẾ GIỚI nhứt là các quốc gia làm ăn, bang giao với đảng cướp csvn mà cả Vatican cũng có nằm vùng csvn gài phá hoại! Thật độc ác hơn giặc cộng nô ác đảng cướp csvn đó là bọn quá ngu, ngục, tọng, sực đớp tội ác csvn phọt, ị ra rồi lợi dụng tự do youtube, facebook để đánh phá, chia rẽ theo lịnh giặc cộng nô khoái trá, rú PHÁ HOẠI TRẢ THÙ MỸ ngay ở MỸ. Kính nguyện Chúa thật, Phật thật gia hộ All dám dùng vủ khí Sự Thật support to First America, as Nghị Viên Tài Đỗ Người xứng với Lá phiếu của Người Dân MỸ( và MỸ-VNCH) mà Great T/T Donald J. Trump tài đức luôn bị lủ nghiệt súc đánh phá ghê rợn ở bọn vừa tung hô T/T Donald J. Trump và vừa hại diệt T/T Trump theo kiểu gian manh, đốn hèn do bầy cộng nô ác đảng cướp csvn thủ ác, chắc chắn all lủ nghiệt súc táp tọng sực tội ác giặc cộng nô ở kiểu chia rẽ, đánh phá, vu cáo, làm nhục Nghị Viên Tài Đỗ ở Westminster, thì bọn ác hơn đảng cướp csvn đó phải bị tai ương chết thãm khốc HƠN bầy cộng nô ác ôn đảng cướp csvn gian độc! Tất cả lủ nghiệt súc tay sai giặc cộng nô ác gian csvn phải bị chết thãm khốc theo luật nhân quả như nick ma quáo thú post comments in my Facebook, youtube: Nguyễn văn thiệu Victori kim, Huệ Tuệ,…, lẫn bọn bưng bô, sực đớp tội ác csvn làm tay sai quáo thú cộng nô đang tự thú tội ác giặc csvn bị chết banh chành tan xác theo đại ca csvn là thằng chệt tầu cộng thú cẩu bịp t.c.b gian độc! Hiện Tôi luật sư miễn phí B.K.T của dân oan, luôn theo dõi và giúp FBI, CIA, An ninh MỸ có thật đúng, đủ chứng cứ tội ác một số tay sai nghiệt súc giặc cộng nô gài ở MỸ luôn gây án thay giặc cộng gian độc, bọn báo đài ở fake news, youtube, facebook all phải sớm bị trừng trị đúng luật và Sự thật. Riêng bọn chia rẽ đánh phá giúp ác đảng cướp csvn cai trị địa ngục vnxhcn gây án phải bị chết thãm với bầy giặc cộng bạo tàn lẹ! Chúa thật và Phật thật luôn gia hộ All Người dám sống đúng Sự thật không bị ngu, ngục, chia rẽ đánh phá vu cáo độc làm lợi cho giặc cộng nô ác gian đảng cướp csvn trả thù phá hoại MỸ ở tại MỸ. Không chỉ kính phục mà còn kính tri ân tất cả quý chức sắc Chánh pháp Kính Chúa thật và Phật thật luôn bị bầy csvn truy diệt ở địa ngục xhcnvN. Kính tri ân tất cả giúp đỡ quý TB/VNCH, và Dân oan vN. Thật kính tri Ân quý chánh tăng T/T Thích Thông Lai trọng kính luôn nói Sự thật giúp giặc cộng nô độc ác đảng cướp csvn vô thần, gian độc nhứt hành tinh bị chết chùm thê thãm với tên đại ca thú cẩu bịp( tcb) chệt tầu cộng. Sắp tới trực tiếp Tôi kiện tội ác của giặc cộng nô ở Toà án Quốc tế không chỉ gây ra với Tôi, có cả tội ác giặc cộng nô ác đảng cướp csvn đã đang truy giết quý TB/VNCH và diệt Chúa thật tại D.C.C.T Sài Gòn, dân oan bị bầy ác đảng cướp csvn cai trị truy bức giết ở địa ngục xhcnvn mà tôi có đủ chứng cứ sự thật tội ác đảng cướp csvn và tay sai cộng nô thủ ác.

  5. Đúng là một lũ giòi bọ CS ! cái đảng khốn kiếp chỉ giỏi ăn cướp của nhân dân Gái gú chồng nọ vợ kia ? học đúng theo tấm gương thối tha bỉ ổi của hồ chí minh là Thế đó ?????

  6. 07/03/19 Tôi Vctoria Kim đem hằng triệu Dân oan ở địa ngục xhcnvn được làm Người thật ở MỸ tự hào Người Dân MỸ (MỸ-VNCH) vote to America First by truth. Phải hiểu giặc cộng ác gian trá tàn độc csvn luôn TRẢ THÙ MỸ theo lịnh chệt tầu đã phọt, ị tội ác phá hại diệt MỸ ở MỸ qua Sự thật csvn đã gieo nọc tặc hồ chệt ma gian dâm ác chia rẽ, gây án ở MỸ, và tất cả bọn tay sai cộng nô ác gian csvn đã bị đập banh xác bởi chính all người Cử Tri MỸ( MỸ-VNCH) đã luôn dùng quyền Cử tri support to Sự thật Bên Chiến Thắng( MỸ-VNCH). Ở địa ngục xhcn nếu bị giặc cộng nô bắt giết lôi ra toà án khủng bố tuyên án luật rừng gian độc là phải tự hào yêu nước và  tôn trọng luật xhcn? ( chỉ có in  lý thuyết ), dám phạm luật rừng man rợ tàn bạo của đảng cướp csvn độc sài luât rùng giúp Thế giới phải nhìn rõ tội ác giặc cộng nô bạo tàn luôn nô lệ chệt tầu cộng đại ca gian độc của bầy csvn và thật vui bị nhận án tù LUẬT RỪNG csvn GIẾT HẠI DÂN đang bị thãm hoạ cộng sản cuồng độc cai trị, cầm tù băt cả DÂN VIỆT phải làm con vật độc đóng thuế nuôi ác đảng cướp csvn thủ ác có bảo kê của THẾ GIỚI nhứt là các quốc gia làm ăn, bang giao với đảng cướp csvn mà cả Vatican cũng có nằm vùng csvn gài phá hoại! Thật độc ác hơn giặc cộng nô ác đảng cướp csvn đó là bọn quá ngu, ngục, tọng, sực đớp tội ác csvn phọt, ị ra rồi lợi dụng tự do youtube, facebook để đánh phá, chia rẽ theo lịnh giặc cộng nô khoái trá, rú PHÁ HOẠI TRẢ THÙ MỸ ngay ở MỸ. Kính nguyện Chúa thật, Phật thật gia hộ All dám dùng vủ khí Sự Thật support to First America, as Nghị Viên Tài Đỗ Người xứng với Lá phiếu của Người Dân MỸ( và MỸ-VNCH) mà Great T/T Donald J. Trump tài đức luôn bị lủ nghiệt súc đánh phá ghê rợn ở bọn vừa tung hô T/T Donald J. Trump và vừa hại diệt T/T Trump theo kiểu gian manh, đốn hèn do bầy cộng nô ác đảng cướp csvn thủ ác, chắc chắn all lủ nghiệt súc táp tọng sực tội ác giặc cộng nô ở kiểu chia rẽ, đánh phá, vu cáo, làm nhục Nghị Viên Tài Đỗ ở Westminster, thì bọn ác hơn đảng cướp csvn đó phải bị tai ương chết thãm khốc HƠN bầy cộng nô ác ôn đảng cướp csvn gian độc! Tất cả lủ nghiệt súc tay sai giặc cộng nô ác gian csvn phải bị chết thãm khốc theo luật nhân quả như nick ma quáo thú post comments in my Facebook, youtube: Nguyễn văn thiệu Victori kim, Huệ Tuệ,…, lẫn bọn bưng bô, sực đớp tội ác csvn làm tay sai quáo thú cộng nô đang tự thú tội ác giặc csvn bị chết banh chành tan xác theo đại ca csvn là thằng chệt tầu cộng thú cẩu bịp t.c.b gian độc! Hiện Tôi luật sư miễn phí B.K.T của dân oan, luôn theo dõi và giúp FBI, CIA, An ninh MỸ có thật đúng, đủ chứng cứ tội ác một số tay sai nghiệt súc giặc cộng nô gài ở MỸ luôn gây án thay giặc cộng gian độc, bọn báo đài ở fake news, youtube, facebook all phải sớm bị trừng trị đúng luật và Sự thật. Riêng bọn chia rẽ đánh phá giúp ác đảng cướp csvn cai trị địa ngục vnxhcn gây án phải bị chết thãm với bầy giặc cộng bạo tàn lẹ! Chúa thật và Phật thật luôn gia hộ All Người dám sống đúng Sự thật không bị ngu, ngục, chia rẽ đánh phá vu cáo độc làm lợi cho giặc cộng nô ác gian đảng cướp csvn trả thù phá hoại MỸ ở tại MỸ. Không chỉ kính phục mà còn kính tri ân tất cả quý chức sắc Chánh pháp Kính Chúa thật và Phật thật luôn bị bầy csvn truy diệt ở địa ngục xhcnvN. Kính tri ân tất cả giúp đỡ quý TB/VNCH, và Dân oan vN. Thật kính tri Ân quý chánh tăng T/T Thích Thông Lai trọng kính luôn nói Sự thật giúp giặc cộng nô độc ác đảng cướp csvn vô thần, gian độc nhứt hành tinh bị chết chùm thê thãm với tên đại ca thú cẩu bịp( tcb) chệt tầu cộng. Sắp tới trực tiếp Tôi kiện tội ác của giặc cộng nô ở Toà án Quốc tế không chỉ gây ra với Tôi, có cả tội ác giặc cộng nô ác đảng cướp csvn đã đang truy giết quý TB/VNCH và diệt Chúa thật tại D.C.C.T Sài Gòn, dân oan bị bầy ác đảng cướp csvn cai trị truy bức giết ở địa ngục xhcnvn mà tôi có đủ chứng cứ sự thật tội ác đảng cướp csvn và tay sai cộng nô thủ ác.

  7. Không có lý tưởng gì thì cũng giống như súc vật,ngoài việc Ăn Ngủ Đụ Ỉa thì chỉ còn đi cướp của người khác mà thôi,,, bởi vậy cho nên lũ cọng sản mới SỤP ĐỔ TOÀN CẦU….. TT Trump đã nói : NƠI ĐÂU MÀ CNXH,CNCS ĐƯỢC ÁP DỤNG THÌ NƠI ĐÓ TRỞ NÊN BẤT CÔNG VÀ ĐÓI NGHÈO LỚN MẠNH,,,,, ĐIỂN HÌNH LÀ VENUEZUELA….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *