Review trang web hocngoainguhieuqua.comLưu ý với các bạn là từ ngày 31/3/2019, team ECCYL đã đổi lại các thương hiệu và logo về IELTS Song ngữ như sau: đổi tên website: ieltssongngu.com (thay thế cho trang – nội dung không thay đổi, chỉ thay đổi thương hiệu cho đồng bộ với tên app IETLS song ngữ (iOS: Android: (thay thế app cũ IELTS ECCYL)

PS: Khi làm review trang web các bạn nên recording screen trên iPad thì sẽ đẹp hơn nhé!

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *