Related Post

18 Replies to “[Reviews] Súng săn Ruger 22lr USA, full phụ kiện, Auto semi”

  1. Anh mùa thêm băng dạn mở rộng 25 viên với khái đồ gài dạn và 1 cái nòng bắn đan 17 là khẩu này chơi đã tay lắm anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *