Related Post

2 Replies to “[Rin Len] Truyện ngắn #6: Ngọt ngào quá đi!”

  1. Len là đồ ngốc ,thằng ngu thằng đần, thằng đầu chuối ($^$) 🙂
    em xin thêm câu: thằng Shota cho nó đủ bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *