Related Post

10 Replies to “Rùng rợn những câu chuyện trong nhà xác | VTC1”

  1. Đừng nên nói những cái tốt nhiều vì đã tốt rồi thì dân sẽ thấy rồi. Chỉ nên nói về những cái khó khăn tồn tại trong xã hội để dân góp ý kiến cải thiện.

  2. Lương cao lắm, gần nhà mình có cô làm nghề này ở BV Việt Tiệp thu nhập mỗi tháng gần 20tr chưa kể màu mè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *