Related Post

7 Replies to “Running man tập 92”

  1. có tập nào mà Jong Kook thắng ko mọi người? coi tập nào cũng thấy ổng thua dù là người năng lực, toàn bị các RM hợp tác hạ sớm ko ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *