Related Post

48 Replies to “salon HIẾU TRANG, Hướng dẫn Cắt + Uốn Cụp – KIểu tóc vạn người mê”

  1. A ơi trọn gói 1 đầu cắt nhuộm uốn bnhieu ạ. Kiểu nào a làm cũng đẹp nhưng bọn e nghèo quá sợ ko đủ tiền ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *