Related Post

22 Replies to “Siêu trí tuệ 2018: US vs China, đại chiến đếm bi”

  1. Chiến lược của bên Trung giống giống nhau.
    Là lúc nào cũng chăm chú tiến độ của bên đối thủ. Mà nếu như thế thì mình theo guồng của đối thủ rồi, đôi khi bất lợi cho bản thân tại thay vì 100% suy nghĩ kết quả nay pải pân 1% sang nhìn đối thủ, nó làm chậm tiến độ của bản thân .
    Với lại do cách giáo dục với cách hành xử mà thấy bạn nam thí sinh hơi bị bộp chộp. Mình nghĩ gia đình Harry có cách giáo dục tốt hoặc điều kiện gia đình rất tốt đủ giáo dục bạn ấy giữ đc hình tượng quý sờ tộc như thế trong mọi hoàn cảnh.
    Công nhận đẹp trai muốn chớt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *