Related Post

9 Replies to “SO QUY TIEN MAT”

  1. Trường hợp e lấy từ phát sinh sang sổ quỹ mà bên sổ phát sinh có nợ/ có riêng thì lập công thức như thế nào để chạy ra bên sổ quỹ tài khoản đối ứng ạ. ( có sẵn số dư đầu kì tl 111 phía bên ngoài tại sheet sổ quỹ

  2. anh chị ơi cho em xin file như trong bại học này vơi ạ địa chỉ em là quev.bn@gmail.com Em cảm ơn ạ.

  3. dạ cho em hỏi em tạo các điều kiện từng ô xong hết rồi mà đến khi vào biểu tượng data lọc thì nó k có dữ liệu ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *