Related Post

41 Replies to “Sóng Gió Truyền Kiếp – Lâm Chấn Khang [Phim Ca Nhạc]”

  1. xàm mất hình ảnh trần hạo nam hết biết trịnh y kiện không mấy chú trần hạo nam là phải chất như z

  2. Đây mới là Trần Hạo Nam đúng chất mấy phim sau này nhảm nhiều quá chỉ dc cái nhạc hay thôi

  3. Thiệt sự thì anh Khang đóng rất hay anh Giang cũng vậy mà lúc anh ấy hát em chả nghe và hiểu được gì

  4. Jchxgfhhfjfjdkikelojdnbfmfjgkkgkgkfppfigủykgkogiggjgkkgjổtitgkkgjgjjgkgjhhỷugọigtừthửh:),:(jfmtkjfkkfjnhựtbảo Di anùhkfhfnfnfkchckjgdhfhffbjsjsnbfnckfjvjvnvnvhhvhnvhfhfu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *