Related Post

25 Replies to “SOS Đừng Pick DrowRanger”

  1. mới hôm wa vẫn chơi drow dc mà

    Mới hum wa thắng top 1 trận nhờ Drow 3

    Vậy là bị khoảng 3 4h sáng à ??? Vì lúc 12h mình chơi vẫn bình thường

  2. nãy vô tình check thằng kế bên thấy DR bị lỗi về nó ra 3 con liền đâu có dám pick =]]z tính chơi tui hay gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *