# STOKEN cơ hội nhân xx tài sản #Similar đầu tư ủy thác lợi nhuận về hàng ngàySToken là đại diện cho hệ sinh thái bao gồm: AI trade Forex, Ủy thác tài chính, Sàn trade coin, App ví wallet và Thanh toán thương mại điện tử, hết sức toàn diện.
#SToken, #Similar, #ST9, #SBoom, #SWallet, #SMarket
=====================
➤ Đăng ký:

=====================
Similar Global là một công cụ quản lý vốn chuyên nghiệp, là 1 trong 5 thành phần của hệ sinh thái trên.
.
Có 3 gói đầu tư ủy thác vào Similar
Gói Start:
+ Từ 100$ đến 2.999$
+ Hoa hồng trực tiếp: 8%
+ Hoa hồng cân nhánh: 7%
+ Lãi suất: 1%-2% mỗi ngày trong 10 tháng
+ Tỷ lệ đầu tư: 70/30 (Nhà đầu tư/Cty)
=======
Gói Pro:
+ Từ 3000$ đến 9.999$
+ Hoa hồng trực tiếp: 8%
+ Hoa hồng cân nhánh: 7%
+ Lãi suất: 1%-2% mỗi ngày trong 10 tháng
+ Tỷ lệ đầu tư: 80/20 (Nhà đầu tư/Cty)
=======
Gói Pro Plus:
+ Từ 10.000$ đến 50.000$
+ Hoa hồng trực tiếp: 8%
+ Hoa hồng cân nhánh: 7%
+ Lãi suất: 1%-2% mỗi ngày trong 10 tháng
+ Tỷ lệ đầu tư: 90/10 (Nhà đầu tư/Cty)
Như vậy nếu tỷ lệ thấp nhất là 1%, thì tính ra lợi nhuận của chúng ta là: 21%; 24%; 27% trên tháng.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *