Related Post

3 Replies to “Sữa máy giặt sanyo cấp nước liên tục( sữa tại nhà lỗi phần cứng)”

  1. Xin cho hỏi máy Sanyo của mình bị lỗi này là lỗi phàn nào trong Board mạch: Mình cắm điện vào ấn Nguồn thì máy tự chạy nước cấp vào luôn, và luôn cho nước cấp vào bất kể lúc nào khi giặt. (Đến cả vắt tớ cũng phải đóng van cấp nước thì mới vắt được). Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *