SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI – Mục sư Dương Quang Thoại – Gia-cơ 3:1-12SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI Nguy cơ khi làm thầy Gia-cơ 3:1. Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là …

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://indiancinema-analysis.com/category/suc-khoe/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *