Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Tư, 27/11/2019.Thứ Tư tuần XXXIV thường niên năm C: Ước mong sự can đảm và kiên trì làm chứng cho Chúa.
Ngày nay, không còn có những cuộc bách hại đẫm máu nhưng lại có vô số hình thức chối bỏ và chà đạp tự do tôn giáo. Ngày nay, không còn có những cuộc bách hại công khai nhưng lại có vô số những tấn công tinh vi hơn nhằm loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Dù các cuộc bách hại ấy không làm thân xác con người bị tổn thương, nhưng nhân cách và lương tâm con người ngày càng bị bóp nghẹt và chết dần chết mòn. Ngày nay, không còn có những cái chết đẫm máu nhưng tử đạo có nghĩa là dám can đảm đi ngược lại dòng đời và khước từ những gì đi ngược với giá trị của Tin Mừng.
Một cuộc tử đạo dai dẳng như thế, thiết tưởng đã là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng có thể trải qua từng giờ từng phút. Cuộc tử đạo ấy đòi hỏi người Kitô hữu phải can đảm và kiên trì hơn cả việc giơ cổ cho lý hình chém trong giây lát.
Nguyện xin Chúa ban sức mạnh để chúng con được bền đỗ trong cuộc tử đạo liên lỉ ấy. Amen.
#suyniệmlờichúa #suyniệmtinmừng #suyniệmhằngngày #CanĐảm #KiênTrìCầuNguyện #LàmChứngChoChúa

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

One Reply to “Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Tư, 27/11/2019.”

  1. Bất lực nhất là khi nghe người ta bách hại trong lời nói của họ mỉa mai. Rất buồn, chỉ nguyện trong thâm tâm, xin chúa cứu độ họ. Vì họ không biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *