Tâm lý học về Hạnh Phúc (The Psychology of Happiness)Đây là 1 trong 12 phần của các buổi tọa đàm với chủ điểm Chủ nghĩa khách quan và Hạnh phúc do Dave Rubin thuộc tổ chức The Rubin Report dẫn chương trình, với sự tham gia của nhà Triết học Gregory Salmieri và nhà tâm lý học Gena Gorlin. (Tham khảo tại
Phiên bản PDF tham khảo tại:
Vui lòng bật chế độ hiển thị Việt sub để theo dõi video dễ hơn.
Cảm ơn mọi người.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *