Related Post

48 Replies to “Tập 1: Matinovsky Gambit – Bẫy khai cuộc "thắng nhanh" trong Cờ vua”

  1. mấy đứa gà mờ như t cầm quân trắng thì không bao giờ dám lấy tốt E4 ăn lên để tịnh đen ăn vào r mất xe :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *